0

   Trạm cột là trạm biến áp trên cột (trạm biến áp một cột) được sử dụng trong các tình huống vận hành (các khu nhà cao tầng, cấp điện đèn đường, khu dân cư …). Máy biến áp được sản xuất theo tiêu chuẩn hiện hành.

   Sản phẩm trạm cột (máy biến áp một cột) bao gồm các điện áp: 35/0,4kV, 35/22/0,4kV, 22/0,4kV, 10/0,4kV. Dung lượng từ 50kVA trở lên theo đơn đặt hàng.