0

DÂY TRÁNG MEN

 

1. TỔNG QUAN

 

– Dây tráng men (Sợi đồng tròn tráng men) là dây được tráng phủ lên ruột dẫn kim loại 1 hoặc 2 lớp men.
– Cấp chịu nhiệt của dây tráng men phụ thuộc vào đặc tính của từng loại men.
– Các đặc tính kỹ thuật của dây tráng men đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn IEC, TCVN, JIC, ANSI/NEMA hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
– Dùng để chế tạo máy biến thế, động cơ điện, khí cụ điện…

 

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 
JIS C 3202.
IEC 60317/TCVN 7675.
ANSI/NEMA MW 1000.
Hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

 

3. CẤU TRÚC

 
CADIVI_Enamel_Wire_Brochure_4pp_160422_Print-1