0

GSW

DÂY THÉP TRẦN XOẮN

 

1. TỔNG QUAN

 

      – Ký hiệu: Theo tiêu chuẩn Anh BS là GSW; theo tiêu chuẩn Nga GOST là TK.    

      – Dây GSW được dùng để làm dây chằng, dây chống sét trong các công trình điện.    

      – Tại các vùng biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại cao, dây thép trần được tra mỡ trung tính chịu nhiệt có nhiệt độ chảy nhỏ giọt không thấp hơn 1200C.

 

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 

BS 183.
JIS G3537.
ASTM A363.
ASTM A475.
ASTM A640.
IEC 61089.

 

3. CẤU TRÚC

 
CADIVI_01_02_63_C_A_GSW_Brochure_4pp_150724_Print-3