0

ĐẶC TRƯNG:

  • 1 biểu giá
  • Đo điện năng hữu công (kWh), điện năng vô công (kvarh).
  • Đo các thông số điện V, A, kW,kvar, PF…
  • Cảnh báo ngược chiều công suất, mất pha, sai thứ tự pha,pin yếu…
  • Hỗ trợ chức năng chốt dữ liệu hóa đơn theo ngày.

 LƯU TRỮ VÀ HIỂN THỊ: 

  • Tổng điện năng hữu công (kWh), tổng điện năng vô công (kvarh).
  • Hiển thị: LCD panel.
  • Các thông số hiển thị khả trình.
  • Thông tin lưu trữ trên bộ nhớ EEPROM.

TRUYỀN THÔNG:

  • Cổng quang cách ly trên bề mặt công tơ dùng cho lập trình và quản trị công tơ.
  • Module Mesh-RF/PLC/ GPRS dùng cho hệ thống thu thập dữ liệu AMR.

 CẤP ĐỘ BẢO VỆ:

  • Vỏ công tơ: IP 51.
  • Cấp cách điện: II.

 KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT VÀ SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY:

  • Kích thước(mm): L240xW170xH80.
  • Nhiệt độ làm việc: -10oC đến +70oC.
  • Độ ẩm: 95%.
  • Trọng lượng: 1,8 kg.