0

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng dạng hữu công (kWh) hoặc năng lượng vô công (kvarh) ở lưới điện xoay chiều 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây. Công tơ MV gồm có loại công tơ 3 pha 2 phần tử và 3 pha 3 phần tử.

Đặc trưng:

  • Hiệu chỉnh dễ.
  • Mômen quay lớn.
  • Ma sát nhỏ.
  • Độ nhạy cao.
  • Tổn thất thấp.
  • Ảnh hưởng nhiệt độ thấp.
  • Độ ổn định cao.
  • Chịu quá tải lớn.
  • Chịu điện áp cao.
  • Cách điện cao.
  • Gối đỡ dưới 2 chân kính hoặc gối từ.
  • Chống ăn cắp điện: Cơ cấu chống quay ngược hoặc bộ số
   1 hướng.).