0

1. TỔNG QUAN

 
– Cáp truyền số liệu CAT 5E UTP & CAT 6 UTP được sử dụng để lắp đặt trong các tòa nhà, cao ốc, văn phòng… kết nối các hệ thống máy chủ, các thiết bị đầu cuối truyền tải lên đến 100 MHz (CAT 5E UTP) & 250 MHz (CAT 6 UTP).
– Cáp phù hợp với các yêu cầu ứng dụng truyền tải hiệu suất cao ở hiện tại và tương lai như: mạng Gigabit (Gigabit Ethernet), 100BASE-Tx, token ring, 150 Mbps ATM,
100 Mbps TP-PMD, ISDN, tín hiệu tương tự (Broadband, Baseband) và truyền tải hình ảnh kỹ thuật số và dịch vụ thoại Internet tương tự và kỹ thuật số (VoIP).

 

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 
ANSI/TIA/EIA – 568 – C.2.

 

3. NHẬN BIẾT LÕI

 
Bằng màu:    

Đôi số 1: Xanh dương – Trắng sọc xanh dương.
Đôi số 2: Cam – Trắng sọc cam.
Đôi số 3: Xanh lục – Trắng sọc xanh lục.   
Đôi số 4: Nâu – Trắng sọc nâu.    

 

4. CẤU TRÚC