0

1. TỔNG QUAN

 
Cáp DuAX dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

 

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 
TCVN 6612/IEC 60228.
TCVN 5935 – 1/IEC 60502 – 1.
TCVN 5064 – 1994; TCVN 5064: 1994/SĐ1: 1995.

 

3. NHẬN BIẾT LÕI

 
Bằng vạch màu trên cách điện màu đen.
Đỏ – không vạch.
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

 

4. CẤU TRÚC

 
 
CADIVI_Multiplex_CA_12pp_print10