0

1. TỔNG QUAN

Cáp DK-AXV được dùng để truyền điện vào đồng hồ đo điện, tần số 50 Hz, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

 

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

TCVN 5935 – 1/IEC 60502 – 1.
TCVN 6612/IEC 60228.

 

3. NHẬN BIẾT LÕI

Bằng băng màu:    
Đỏ – vàng – xanh – không băng màu.
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.    

 

4. CẤU TRÚC

CADIVI_66-69_DK_Brochure_6pp_151215_prin-4