0

1. TỔNG QUAN

Cáp Hybrid là loại cáp kết hợp giữa cáp điện và cáp quang trong cùng một cáp.
Cáp được thiết kế để truyền tải tín hiệu quang và điện năng, cấp điện áp lên đến 0,6/1 kV, lắp cố định.
Cáp Hybrid được sử dụng trong các hệ thống camera an ninh, trạm phát wifi, trạm phát 4G, mạng truyền hình HD, hệ thống thông tin trong các tòa nhà và mạng cung cấp điện có xử lý dữ liệu.

 

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

TCVN 8665.
TCVN 5935 – 1/IEC 60502 – 1.
TCVN 6610/IEC 60227.
IEC 60793 series; IEC 60794 series.
UL 13; ITU – T G652; ITU – T G655; ITU – T G657.