0

1. TỔNG QUAN

 
Cáp đồng trục 5C-FB-JF có trở kháng đặc tính là 75 được sử dụng để kết nối giữa bộ phận thu tín hiệu của máy truyền hình bao gồm cả dịch vụ truyền hình vệ tinh, truyền hình cáp và thiết bị liên quan.

 

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 
TCCS 50 – 2014/CADIVI.
JIS C 3502.

 

3. CẤU TRÚC