0

CXV ­− 0,6/1 KV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC

 

1. TỔNG QUAN

 
Cáp CXV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

 

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 
TCVN 5935 – 1/IEC 60502 – 1.
TCVN 6612/IEC 60228.

 

3. NHẬN BIẾT LÕI

 
Bằng băng màu:
+ Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
+ Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh dương – không băng màu (trung tính) – xanh lục (TER).
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

 

4. CẤU TRÚC

 
CADIVI_CVV_CXV_CXE_Brochure_24pp_160408_Print2