0

CV – 0,6/1 KV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

 

1. TỔNG QUAN

 
Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

 

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 
AS/NZS 5000.1.
AS/NZS 1125.

 

3. NHẬN BIẾT LÕI

 

Bằng màu cách điện: Màu đen.

Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
 

 

4. CẤU TRÚC

 
CV_450-750-1