0

CVV/FRT – 0,6/1KV

CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ FR-PVC

 

1. TỔNG QUAN

 
Cáp chậm cháy CVV/FRT dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

 

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 
TCVN 5935 – 1/IEC 60502 – 1.
TCVN 6612/IEC 60228.
IEC 60332 – 1,3.
BS 4066 – 1,3.

 

3. NHẬN BIẾT LÕI

Bằng màu cách điện hoặc vạch màu:
+ Cáp 1 lõi: Màu đen.
+ Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh dương – đen.
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

 

4. CẤU TRÚC

 
1